Služby pro jednotlivce, projektanty a stavební nebo developerské společnoti.
Komplexní radonový program
Geodetické a geologické práce
Poptávka a objednávka

V rychlosti o Radon Expres s.r.o.

Komplexní služby ve sféře zajištění objektivních a nutných podkladů pro vyhotovení projektů všech typů staveb. Zajištění podkladů v průběhu realizace stavby, předání k užívání a kolaudace stavby.

Zhotovíme potřebné měřické podklady pro vyhotovení projektu stavby, posouzení objektivních parametrů základových zemin, možnosti vsakování dešťových a vyčištěných vod. Změříme radonový index pozemku pro projekt a stavební povolení, obsahy radonu ve vnitřním ovzduší stavby ke kolaudaci.

Provedeme vytyčení pozemku a budoucí stavby, zaměření stavby ke kolaudaci.

Prodej drceného kameniva

Nabízíme prodej certifikovaného drceného kameniva frakcí 0-4mm, 4-8mm, 8-16mm, 16-32mm, 32-63mm, 63-95mm, 63-120mm, 0-32mm, 0-63mm, 0-120mm.

Prodej kameniva a kamených bloků požadovaných rozměrů a tvarů.

Prodej jednotlivých kamených bloků požadovaných velikostí a tvarů.

Prodej kameniva pro výstavbu gabionových zdí, plotů a košů.

Jedná se o petrografický typ - amfibolicko-biotitický granodiorit s výbornými mechanickými vlastnostmi s certifikací pro možná použití, s certifikací na nulovou radioaktivitu. Výroba a prodej probíhá v areálu lomu Kámen Hudčice s.r.o. v obci Hudčice. Součástí ceny kameniva je nakládka nakladačem. Podle potřeby zákazníků provádíme dopravu kameniva na místo určení.

Všechna práva vyhrazena radonexpres.cz 2013