Radon Expres s.r.o.

Sídlo: Příbram, Hrabákova 213, PSČ 261 01
IČ: 25062824
Zapsáno: C 46304 vedená u Městského soudu v Praze

tel/fax: 318 635 139
mobil: +420 602 366 662
e-mail: radonexpres@seznam.cz

V rychlosti o Radon Expres s.r.o.

Komplexní služby ve sféře zajištění objektivních a nutných podkladů pro vyhotovení projektů všech typů staveb. Zajištění podkladů v průběhu realizace stavby, předání k užívání a kolaudace stavby.

Zhotovíme potřebné měřické podklady pro vyhotovení projektu stavby, posouzení objektivních parametrů základových zemin, možnosti vsakování dešťových a vyčištěných vod. Změříme radonový index pozemku pro projekt a stavební povolení, obsahy radonu ve vnitřním ovzduší stavby ke kolaudaci.

Provedeme vytyčení pozemku a budoucí stavby, zaměření stavby ke kolaudaci.